momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Asupra numărului de cifre, sub factoriale (III)

C | C++11 | factorial
2024 mar

Care este cel mai mare $H$ pentru care $(H+1)!$ are cu $n$ cifre mai mult ca $H!$ ?
Ca și în [1], coborâm prin go_down() de la $10^{n+1}$ – dar de data aceasta folosim C (v. GCC 11.4.0), întâi cu biblioteca math uzuală (pe tipul de numere long double):

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

long double num_dig_fac(long double n) {
  return floorl(lgammal(n+1) / M_LN10) + 1;
}

long double go_down(int n) {
  long double h = powl(10, n+1);
  while(num_dig_fac(h) - num_dig_fac(h-1) > n) 
    h--; /* coboară până când diferența lungimilor este n */
  return h - 1;
}

int main() {
  long double A[12], B[12], C[12];
  for(int i=0; i < 12; i++) {
    A[i] = go_down(i+1); /* H */
    B[i] = num_dig_fac(A[i]); /* lungimea lui H! */
    C[i] = num_dig_fac(A[i]+1); /* lungimea lui (H+1)! */
  }
  printf("%-18s %-16s %-16s %-4s\n", "H", "len H!", "len (H+1)!", "n");
  for(int i=0; i < 12; i++) {
    printf("%-18.0Lf %-16.0Lf %-16.0Lf %d\n", A[i], B[i], C[i], i+1);
  }
  return 0;
}

vb@Home:~/24mar$ gcc -o a1 1.c -lm
vb@Home:~/24mar$ ./a1
H         len H!      len (H+1)!    n
95         149       150       1
957        2440       2442       2
9841        35025      35028      3
99497       454060      454064      4
999382       5562002     5562007     5
9993491      65611498     65611504     6
99980911      756417846    756417853    7
999995621     8565666113    8565666121    8
9999829205     95655347238   95655347247   9
99999556977    1056565678564  1056565678574  10
999998017067    11565681722909  11565681722920  11
9999994609320   125656985102136 125656985102148 12

Rezultatele $H$ sunt corecte numai până la $n=8$ – apoi sunt nesigure, fiindcă diferă la ultimele cifre, de cele obținute anterior în R și în scipy (v. [1]).
Sistemul standard de reprezentare în virgulă mobilă (și în particular, a valorilor de tip long double) se dovedește insuficient pentru a obține valorile $H$ corecte pentru $n\ge9$. Iar faptul că (nici acum) nu s-a furnizat vreo atenționare de depășire, ne arată că este necesară prevederea explicită în program a unui mecanism de supraveghere a calculelor (pentru a depista inexactitatea și măcar, a furniza ceva informații contextuale).

Probabil, calculul a angajat coprocesorul matematic (rezultând un timp de execuție foarte scurt, sub 3 secunde); prin biblioteca libquadmath putem folosi modelul (soft) de calcul pe 128 biți (în loc de regiștrii de 80 biți și instrucțiunile coprocesorului), acceptând desigur o creștere de peste zece ori, a timpului de execuție:

#include <quadmath.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

__float128 num_dig_fac(unsigned long int n) {
  return floorq(lgammaq(n+1)/M_LN10q) + 1;
}

__float128 go_down(int n) {
  unsigned long int h = powq(10, n+1);
  for(h; num_dig_fac(h) - num_dig_fac(h-1) > n; --h);
  return --h;
}

int main() {
  __float128 A[13];
  for(int i=0; i < 12; i++)
    A[i] = go_down(i+1);
  A[12] = num_dig_fac(9999994609321); /* v. H anterior, la n=12 */
  char buf[128];
  for(int i=0; i < 13; i++) {
    int h = quadmath_snprintf(buf, sizeof buf, "%.30Qg", A[i]);
    printf("%s\n", buf);
  }
}

vb@Home:~/24mar$ gcc -o a2 2.c -lquadmath
vb@Home:~/24mar$ time ./a2 /* 0m33,268s (×11 față de "1.c") */
95
957
9841
99497
999382
9993491
99980911
999995621
9999829206 /* pentru n=9 */
99999557029
999998018333
9999994660094
125656985102149 /* len (H+1)! pentru H=9999994609320 */

Rezultatele păstrează caracteristicile evidențiate anterior; dar să observăm că acum (lucrând pe 128 de biți), pentru $n\ge 10$ se coboară mai puțin (uneori, mai mult) până ce se decide valoarea $H$. De exemplu, pentru $n=12$ cu "1.c" se găsea $H=99999946\boldsymbol{09320}$, cu semnificația că acesta este cel mai mare pentru care $(H+1)!$ are cu 12 cifre mai mult ca $H!$ – ori verificarea pentru acest $H$ făcută în al doilea program ("2.c") arată că de fapt, $(H+1)!$ are 13 cifre și nu 12, mai mult ca $H!$; al doilea program găsește în loc $H=99999946\boldsymbol{60094}$, adică mai sus cu vreo 5000 de locuri decât găsise "1.c".
Rezultatele din "2.c" sunt mai credibile decât cele din "1.c" (fiindcă în "2.c" se vizează mai multe cifre exacte, decât în "1.c"), dar pentru ambele programe – nu avem de ce să fim siguri de rezultatele produse (pentru $n\ge 9$), în absența unui control al valorilor logaritmice care intervin în calculul num_dig_fac(); când acestea ajung foarte apropiate (fie mai sus, fie mai jos) de o valoare întreagă, nu putem fi siguri de care parte a acesteia este rezultatul corect (este „13 cifre”, sau este „12 cifre”?).

O idee mai bună pare a fi angajarea bibliotecii matematice MPFR, care introduce o reprezentare în „virgulă mobilă” analogă celei standard, dar pe zone de memorie cât se poate de mari (încât calculul angajează un număr suficient, controlabil, de cifre exacte); iar pentru comoditate (putând viza noul tip de numere la fel ca tipurile obișnuite), putem folosi modelul asociat pentru C++, "mpreal.h" (v. MPFR C++):

#include <iomanip>
#include <iostream>
#include "mpreal.h"

using mpfr::mpreal;
using std::cout, std::setw, std::setprecision;

mpreal num_dig_fac(mpreal n) {
  return floor(lgamma(n+1) / M_LN10) + 1;
}

mpreal go_down(int n) {
  mpreal h = pow(10, n+1);
  while(num_dig_fac(h) - num_dig_fac(h-1) > n) 
    h--;
  return h - 1;
}

int main() {
  mpreal::set_default_prec(256);
  mpreal A[12], B[12], C[12];
  for(int i=0; i < 12; i++) {
    A[i] = go_down(i+1);
    B[i] = num_dig_fac(A[i]);
    C[i] = num_dig_fac(A[i]+1);
  }
  for(int i=0; i < 12; i++) {
    cout << setw(3) << (i+1) 
       << setw(20) << setprecision(19) << A[i]
       << setw(20) << setprecision(19) << B[i] 
       << setw(20) << setprecision(19) << C[i] << '\n';
  }
  return 0;
}

vb@Home:~/24mar$ g++ -o 3cc 3.cc -lmpfr
vb@Home:~/24mar$ time ./3cc /* 5m20,709s */
 1         95         149         150
 2         957        2440        2442
 3        9841        35025        35028
 4        99497       454060       454064
 5       999382       5562002       5562007
 6       9993491      65611498      65611504
 7      99980911      756417846      756417853
 8      999995621     8565666113     8565666121
 9     9999829205     95655347238     95655347247
 10     99999556977    1056565678564    1056565678574
 11    999998017067   11565681722909   11565681722920
 12    9999994609254   125656985101278   125656985101290

Pentru $n=10$ și $n=11$ s-au găsit aceleași valori ca în "1.c" (contrazicând însă "2.c"), încât acestea devin mai credibile.

Timpul de lucru este însă enorm, peste 5 minute pentru $n\le 12$, iar rezultatele, câte s-au putut obține, sunt totuși incerte… Ar trebui să evităm coborârea pas cu pas, în care verificăm fiecare număr în parte – încercând în loc, să estimăm cumva numărul de pași cu care ar trebui să coborâm de la $10^{n+1}$ pentru a ajunge într-o vecinătate, acceptabil de mică, a numărului $H$ pe care îl căutăm (urmând să explorăm cam ca în "3.cc" – în orice caz, folosind MPFR – numai numerele din acea vecinătate).
Estimarea numărului de pași cu care să coborâm necesită o analiză matematică prealabilă a lucrurilor (probabil mai simplă decât pare la prima vedere); apoi, probabil că trebuie să vedem mai precis, cam câte cifre exacte ar fi necesare (sau suficiente) pentru valorile logaritmilor implicați, pentru a ne încredința că valoarea calculată prin MPFR pentru $H$ este nici mai sus, nici mai jos decât cea corectă.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next