momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Încă un experiment, pe orarul unei școli (IX)

limbajul R | orar şcolar
2023 oct

[1] Problema orarului școlar echilibrat și limbajul R

[2] V. Bazon - Orare școlare echilibrate și limbajul R https://books.google.ro/books?id=aWrDEAAAQBAJ

[3] Transformarea fișierului PGN în obiect de date (I)

Montarea orelor 1:7 pe lecțiile dintr-o aceeași zi

Ne-am grăbit anterior să exprimăm bănuiala că din cauza existenței unor perechi și triplete de clase cuplate, ar fi „(mult) mai complicat decât în [2]” să repartizăm lecțiile unei zile pe orele 1:7… Totuși temerile subînțelese de aici, sunt nejustificate – instrumentarea din [2] este suficientă pentru a acoperi și cazul când avem clase cuplate: montăm orele fără a ține seama de existența claselor cuplate și apoi exploatăm procedura de reducere a ferestrelor în sensul potrivirii în câte o aceeași coloană orară a unor clase precizate.

Ca în [2] (sau eventual, v. [1]), din repartizarea pe zile R12i.RDS obținem lista R12_ldz.RDS care asociază fiecărei zile, lecțiile prof|cls din acea zi; pregătim listele lTz1 și lTz2 care indică pe fiecare zi, dependențele (extrase din Tw12.Rda) între profesorii angajați în cuplaje pe acea zi; constituim pe fiecare zi, grafurile de profesori și de clase care reflectă existența unor clase comune, respectiv a unor profesori comuni și reținem în BTW.rda coeficienții "betweenness" ai nodurilor celor două grafuri (am justificat în [2] că parcurgând lecțiile în ordini „apropiate” acestor coeficienți, obținem cel mai rapid, un orar).

Funcția mount_hours() din [2] etichetează lecțiile unei aceleiași zile cu orele 1:7 ale zilei, astfel încât să se evite suprapunerea de lecții într-o aceeași oră, să se respecte programul normal (care începe de la prima oră a zilei, pentru toate clasele) și să se creeze cumva premise pentru existența unui număr cât mai mic de ferestre (asigurând minimal, că orarele individuale – „pe orizontale” – nu conțin mai mult de câte două ferestre).
Subliniem că mount_hours() nu are în vedere și dependențele pe care le-am exprimat mai demult aici în setul Tw3, referitoare la perechile și tripletele de clase cuplate – pe care deocamdată, pur și simplu le ignorăm.
Am putea complica mount_hours(), vizând și condiția ca anumite clase, la unii profesori, să fie plasate în câte o aceeași oră – dar va trebui să ținem seama de această condiție și în cursul procedurii ulterioare de reducere a ferestrelor; am prefera să ne ocupăm într-un singur loc de clasele cuplate, deci alegem să le vizăm cumva abia în reduce_gaps().

Cu pregătirile evocate pe scurt mai sus, putem lansa mount_hours() și alegând ca plafon pentru numărul (estimativ) de ferestre pe zi, 16% din totalul lecțiilor (185 în două zile și 186 în celelalte trei) – obținem ("de exemplu" – fiindcă la fiecare nouă invocare vor rezulta alte valori și alte orare, ca urmare a naturii aleatoare a procedurii de montare a orelor), în mai puțin de 1 minut:

15:40:55 # momentul lansării montării pe ore a lecțiilor fiecărei zile
27 Lu 15:40:56 # orarul pe Lu (în 1 sec.; 27 ferestre "pe orizontale")
27 Ma 15:41:35 # orarul pe Ma (în 39 sec.; 27 ferestre)
30 Mi 15:41:35 
29 Jo 15:41:39 
27 Vi 15:41:43 

Am salvat în orr1.RDS, lista celor 5 orare zilnice rezultate.
Dar în continuare ne ocupăm de orarul pentru Lu (problema fiind aceea de a vedea cum să-l modificăm, pentru a corespunde condițiilor referitoare la clasele cuplate); întâi, să reducem ferestrele (până pe la 20% din câte erau inițial), prin programul reduce_gaps.R din [2]:

# "program principal" în reduce_gaps.R (v. [2])
ORR <- readRDS("orr1.RDS") # orarele prof|cls|ora pe fiecare zi
zi <- "Lu"
set_globals(zi)
Mop <- ORR[[zi]] %>% hourly_matrix() # matricea orară a zilei
Cmb <- combn(ncol(Mop), 2) # combinările de 7 (sau 6) luate câte două
NG1 <- count_gaps(Mop) # numărul iniţial de ferestre
Good <- NG1 %/% 5 # numărul redus sperat de ferestre
prnTime(paste0(" (", NG1, " ferestre)\n")) 
lu <- search_better(Mop)
prnTime("\n")

De la orarul inițial cu 27 de ferestre (este o întâmplare că de data aceasta avem același număr, socotind nu numai „pe orizontale”, dar și „pe verticale” – cum impune existența cuplajelor), s-a ajuns succesiv la un orar cu 25, 23, 22, ... și în final unul cu 7 ferestre, care n-au mai putut fi reduse (se ajunge la 8 sau chiar 7 ferestre într-un timp cuprins între 2 și 5 minute; restul timpului este consumat de încercările – rar reușite – de a coborâ și mai mult, numărul de ferestre):

 > source("reduce_gaps.R")
09:43:44 (27 ferestre)
25 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 * 8 * 8 7 * 7 * 7 * 7 * 7 10:16:17 
 > saveRDS(lu, "Lu7.RDS") 

Redăm orarul cu 7 ferestre rezultat, ordonând după prof și formatând pe două coloane:

> lu <- lu[order(rownames(lu)), ]
> lu <- cbind(rownames(lu), lu)
> data.frame(lu[1:30, 2:8], rep("  ", 30), rbind(lu[31:59, ], " "),
               check.names = FALSE, fix.empty.names = FALSE)
     1  2  3  4  5  6 7       1  2  3  4  5  6 7
  Bl1  -  -  - 11C 10F 12C -    LI2  -  -  -  - 9A 10C -
  Bl2 10C 11B 9C 7A  -  - -   LI2LI1  -  -  - 10A  -  - -
  Bl3 9D 12D 6B 11D  -  - -    LI3  -  -  -  - 11D 11B -
  CC1  -  - 8A 6A 10B 7B -    LR1  -  - 12B 9A 10A 12A -
  Ch1 11D 11A 10D  -  -  - -    LR2  -  - 5A 9B 5B 10B -
  Ch2 8A 7A 9E  -  -  - -    LR3 10E 9F 11F  -  -  - -
  Ch3  -  -  -  - 11C 12D -    LR4 7A 8B 7B  -  -  - -
  Ch4 12C  -  -  -  -  - -    LR5 6A 9D 12C 10F  -  - -
  Ds1  -  - 6A 5A 12F 9A -    LR6 11E 9E 12E  -  -  - -
  ET1  -  -  -  - 8A 8B -    LR7 9C 11C 12D  -  -  - -
  Fl1 12A 12F  - 12E 12C  - -    Lt1 9E 10E  -  -  -  - -
  Fz1 11B 10B 11D 10C 10D  - -    Mt1 12D 6A 5B 12C 7B  - -
  Fz2 11A 9A  - 12D 9B  - -    Mt2  -  - 9A 9D 12A 11A -
  Fz3  -  -  - 9C 12B 9F -    Mt3 12B 9B 11B 8B  -  - -
  Fz5  -  -  -  - 6B 6A -    Mt4  -  - 11C 9E 9F 11D -
  Gg1  -  - 11E 5B 5A 9D -    Mt5  -  -  - 10D 10E 11E -
  Gg2 11F 6B 10C 8A  -  - -    Mt6  -  -  - 6B 9C 8A -
  IH1  -  -  -  - 11B 11C -    Mt7  -  -  -  - 12E  - -
  Is1  -  -  - 10E 6A 7A 8A    Mz1 5A 7B 9B  -  -  - -
  Is2 12E 9C 9F  -  -  - -    Ps1 10D 10F 12F  -  -  - -
  Is3 5B 10D 10F 12F  -  - -    Ps2  -  -  -  - 11E 11F -
  Is4  - 11F  -  -  -  - -    Rl1 9F 11E  - 12A 10C 12E -
  LE1 8B 10C 9D  -  -  - -    Rl2 10A 5A 11A  -  -  - -
  LE2  -  -  - 12B 11A 9B -    Sp1 6B 12B 8B 10B  -  - -
  LE3 11C 10A  - 11F 9E  - -    Sp2 9A 5B 10A  - 7A  - -
  LG1  -  - 10B 11B 9D 12F -    Sp3 12F  -  -  -  -  - -
  LG2  - 12E  - 11E 8B 10A -    Tc1  -  - 10E 9F 12D 9C -
  LG3 7B 12C  - 11A 11F  - -    Tc2 10B 8A  -  -  -  - -
  LG4 10F 11D 7A 7B  -  - -   Tc2LI1  -  - 12A  -  -  - -
  LI1 9B 12A  -  -  -  - -                   

Să ne amintim că în ziua Lu avem niște perechi sau triplete, de clase cuplate:

> P23 <- readRDS("cls23_days.RDS>") %>% rename(zl = zi)
> P23 %>% filter(zl == "Lu") %>% select(prof, cls)
      prof     cls
  1  Ds1Mz1    9A 9B
  2  LG2LG1   10A 10B
  3  LG2LG1   12E 12F
  4  LG2LG3   11E 11F
  5 LG3LG1LG4 11A 11B 11D

Deci la Ds1 și Mz1, clasele 9A și respectiv 9B ar trebui să cadă într-o aceeași oră – și nu în ora a 6-a și a 3-a, cum avem în matricea orară lu pe care am obținut-o mai sus; celelalte cuplaje de clase din P23 nu sunt, nici ele, corect reflectate în lu.

Subliniem că în matricea orară, fiecare clasă apare câte o singură dată pe fiecare coloană (dar poate lipsi pe coloana 6 sau 7, dacă are numai 5 sau 6 ore/zi) – pentru a evita suprapunerea a doi profesori la o aceeași clasă într-o aceeași oră a zilei. Deci mutarea unei clase dintr-o coloană orară h1 într-o altă coloană h2, impune și mutarea inversă a acelei clase, din h2 în h1 – și se ajunge la un lanț de interschimbări obligatorii de clase între cele două coloane (cum am arătat în [2], un lanț-Kempe în graful claselor din cele două coloane, adiacența fiind dată de prezența pe o aceeași linie); funcția move_cls() (v. [2]) realizează asemenea mutări de clasă și este ingredientul de bază pentru procedura de reducere a ferestrelor.

Până ce vom reuși cândva să corelăm într-un program, move_cls() cu datele din P23 – să observăm că în cazul concret de aici este ușor să procedăm „manual” (interactiv)…

Să observăm întâi linia lui Mz1 și liniile care au 9A sau 9B în coloana 6:

> lu[c(which(lu[,3]=="9B"), 
    which(lu[, 6] %in% c("9B", "9A"))), ] %>% print.table()
    1 2 3 4  5  6 7
  Mz1 5A 7B 9B -  -  - -
  Ds1 - - 6A 5A 12F 9A -
  LE2 - - - 12B 11A 9B -

Prin move_cls(3, 6, "9B") am crea posibilitatea ca Ds1 și Mz1 să intre (în ora 6) la 9AB, alternând apoi săptămânal între ei, cele două clase (iar LE2 ar rămâne tot cu 0 ferestre). Însă astfel, Mz1 ar căpăta deodată 3 ferestre – încât s-ar cuveni să căutăm o altă soluție.

Aducem 9A din coloana 6 în coloana 2 și 9B din coloana 3 în coloana 2:

> lu <- move_cls(lu, 6, 2, "9A")
    1  2 3 4  5  6 7   1  2 3 4  5  6 7
  Ds1 -  - 6A 5A 12F 9A - | -  9A 6A 5A 12F - -
  Fz2 11A 9A - 12D 9B - - | 11A - - 12D 9B 9A - # capătă o a doua fereastră

> lu <- move_cls(lu, 3, 2, "9B")
    1  2  3  4  5  6  7   1  2  3  4  5  6  7
  Mz1 5A 7B 9B -  -  -  - | 5A 9B 7B -  -  -  -
  LR4 7A 8B 7B -  -  -  - | 7A 7B 8B -  -  -  -
  Sp1 6B 12B 8B 10B -  -  - | 6B 8B 12B 10B -  -  -
  LR1 -  -  12B 9A 10A 12A - | -  12B -  9A 10A 12A - # capătă o fereastră
  Mt3 12B 9B 11B 8B -  -  - | 12B 11B 9B 8B -  -  -
  Bl2 10C 11B 9C 7A -  -  - | 10C 9C 11B 7A -  -  -
  Is2 12E 9C 9F -  -  -  - | 12E 9F 9C -  -  -  -
  LR3 10E 9F 11F -  -  -  - | 10E 11F 9F -  -  -  -
  Is4 -  11F -  -  -  -  - | -  -  11F -  -  -  -

Astfel, în ora 2 Ds1 are la 9A și Mz1 la 9B (și invers în săptămâna următoare); totalul de ferestre s-a mărit însă, cu 2 (una la Fz2 și una la LR1). Ulterior, va trebui să refuzăm o mutare care ar implica schimbarea din coloana 2 a uneia dintre clasele cuplajului 9AB.

Pentru a asigura și celelalte cuplaje de profesori și clase din P23, putem folosi de exemplu această secvență de mutări consecutive:

lu <- lu %>%
   move_cls(6, 2, "12F") %>% # 12EF la LG2LG1
   move_cls(3, 1, "5A") %>%
   move_cls(3, 6, "10B") %>% # 10AB la LG2LG1
   move_cls(5, 3, "11F") %>%
   move_cls(4, 3, "11E") %>% # 11EF la LG2LG3
   move_cls(4, 5, "7B") %>%
   move_cls(2, 4, "11D") %>%
   move_cls(5, 2, "7B") %>%
   move_cls(5, 4, "11A") # 11ABD la LG1LG3LG4
print(count_gaps(lu)) # 15 ferestre
saveRDS(lu, "Lu_1.RDS")

Pentru clasele cuplate specificate în P23 pentru ziua Lu avem acum acest orar:

> lu[c("Ds1", "Mz1", paste0("LG", 1:4)), ] %>% print.table()
    1  2  3  4  5 6  7
  Ds1 -  9A 6A 5A 12F -  -
  Mz1 7B 9B 5A -  -  -  -
  LG1 -  12F -  11B 9D 10B -
  LG2 -  12E 11E 8B - 10A -
  LG3 -  12C 11F 11A 7B -  -
  LG4 10F 7B 7A 11D - -  -

Dar acum orarul curent lu (pe care l-am și salvat, în Lu_1.RDS) are 15 ferestre; pentru a micșora numărul de ferestre putem folosi iarăși programul reduce_gaps.R, cu modificări minore pe care le vom face pe o copie a sa, reduce_gaps_1.R.

Întâi, prevedem în reduce_gaps_1.R o funcție (împreună cu „inversa” ei) prin care vom interzice acțiunea lui move_cls() pe anumite clase, la anumiți profesori – clasa marcată cu "X" nu trebuie mutată într-o altă coloană orară (de exemplu, în cazul nostru, 9A și 9B trebuie să rămână în ora 2 la profesorii Ds1 și Mz1):

taboo_hours <- function(Mop) { # maschează anumite ore, după caz
  Mop[c("Ds1", "Mz1"), 2] <- rep("X", 2) # 9AB
  Mop[c("LG1", "LG2"), c(2, 6)] <- rep("X", 4) #12EF și 10AB
  Mop[c("LG2", "LG3"), 3] <- rep("X", 2) # 11EF
  Mop[c("LG1", "LG3", "LG4"), 4] <- rep("X", 3) #11ABD
  Mop
}
untaboo_hours <- function(Mop) { # reconstituie clasele reale
  Mop[c("Ds1", "Mz1"), 2] <- c("9A", "9B")
  Mop[c("LG1", "LG2"), c(2, 6)] <- c("12F", "12E", "10B", "10A")
  Mop[c("LG2", "LG3"), 3] <- c("11E", "11F")
  Mop[c("LG1", "LG3", "LG4"), 4] <- c("11A", "11B", "11D")
  Mop
}

Dacă o mutare de clasă (dintre cele propuse în scopul acoperirii vreunei ferestre) ar implica schimbarea într-o altă coloană a unui 'X', atunci vom refuza mutarea respectivă (astfel, clasele cuplate pe verticală își vor păstra locurile, până la sfârșit; din păcate, în cazul de aici, LG1 și LG2 nu vor putea scăpa de ferestre).

Interzicerea mutării lui "X" se face inserând o singură instrucțiune, la începutul blocului repeat din funcția path_kempe() aflată în interiorul funcției move_cls() (v. [2]):

  if(q == "X") return(NULL) # de adăugat în move_cls() din [2]

Nu este necesară vreo altă modificare, pe funcțiile existente deja în [2]; totuși, putem scurta „lista mutărilor corectoare” produsă de funcția cover_gaps(), evitând înregistrarea de mutări care angajează X (scutind transmiterea lor spre încercare, lui move_cls()):

      if(Mop[id, h1] != "X" & Mop[id, h2] != 'X') { # conservă 'X'
        lql <- c(lql, Mop[id, h1])
        lh1 <- c(lh1, h1)
        lh2 <- c(lh2, h2)
      }

Drept „program principal” în reduce_gaps_1.R, prevedem:

lu <- readRDS("Lu_1.RDS") %>% taboo_hours()
set_globals("Lu")
Cmb <- combn(ncol(lu), 2) # combinările de 7 (sau 6) luate câte două
NG1 <- count_gaps(lu)
Good <- 7 # numărul sperat de ferestre, în final
prnTime(paste0(" (", NG1, " ferestre)\n")) 
lu1 <- search_better(lu) # declanșează procesul de reducere a ferestrelor
prnTime("\n") 
lu1 <- lu1 %>% untaboo_hours()

Într-una dintre execuțiile programului, am obținut un orar cu 7 ferestre, pe care îl și redăm aici (în alte câteva execuții, n-am trecut de 9 sau 8 ferestre):

> source("reduce_gaps_1.R")
  16:34:27 (15 ferestre)
  14 13 12 11 10 9 * 9 * 9 8 * 8 7 * 7 16:50:38  # (50-34 = 16 minute)
> saveRDS(lu1, "Lu_2.RDS") 

     1  2  3  4  5  6 7       1  2  3  4  5  6 7
  Bl1  -  -  - 11C 10F 12C -    LI2  -  -  -  - 9A 10C -
  Bl2 10C 9C 11B 7A  -  - -   LI2LI1  -  -  - 10A  -  - -
  Bl3 6B 11D 9D 12D  -  - -    LI3  -  -  -  - 11B 11D -
  CC1  -  -  - 6A 10B 7B 8A    LR1  -  - 12B 9A 10A 12A -
  Ch1 11A 10D 11D  -  -  - -    LR2 5B 10B  - 5A 9B  - -
  Ch2 8A 7A 9E  -  -  - -    LR3 11F 10E 9F  -  -  - -
  Ch3  -  -  -  - 12D 11C -    LR4 8B 7B 7A  -  -  - -
  Ch4 12C  -  -  -  -  - -    LR5 10F 9D  - 12C 6A  - -
  Ds1 6A 9A 5A 12F  -  - -    LR6 9E 11E 12E  -  -  - -
  ET1  -  -  -  - 8A 8B -    LR7 9C 12D 11C  -  -  - -
  Fl1  -  - 12C 12A 12F 12E -    Lt1 10E 9E  -  -  -  - -
  Fz1 11D 11B 10B 10C 10D  - -    Mt1 12D 5B 6A 7B 12C  - -
  Fz2 9A 11A 12D 9B  -  - -    Mt2  -  - 9A 9D 12A 11A -
  Fz3  -  -  - 9F 12B 9C -    Mt3 11B 12B 9B 8B  -  - -
  Fz5  -  -  -  - 6B 6A -    Mt4 9F 11C  - 9E 11D  - -
  Gg1  -  - 5B 11E 5A 9D -    Mt5  -  -  - 10D 10E 11E -
  Gg2  -  - 6B 8A 10C 11F -    Mt6  -  -  - 6B 9C 8A -
  IH1  -  -  -  - 11C 11B -    Mt7  -  -  -  - 12E  - -
  Is1 7A 6A 8A 10E  -  - -    Mz1 5A 9B 7B  -  -  - -
  Is2 12E 9F 9C  -  -  - -    Ps1 10D 10F 12F  -  -  - -
  Is3  -  - 10D 10F 5B 12F -    Ps2 11E 11F  -  -  -  - -
  Is4  -  -  -  - 11F  - -    Rl1 12A 10C  - 12E 11E 9F -
  LE1 9D 8B 10C  -  -  - -    Rl2 10A 5A 11A  -  -  - -
  LE2  -  -  - 12B 11A 9B -    Sp1 12B 6B 8B 10B  -  - -
  LE3 11C 10A  - 11F 9E  - -    Sp2  -  - 10A 5B 7A 9A -
  LG1  - 12F  - 11A 9D 10B -    Sp3 12F  -  -  -  -  - -
  LG2  - 12E 11E  - 8B 10A -    Tc1  -  - 10E 9C 9F 12D -
  LG3 7B 12C 11F 11B  -  - -    Tc2 10B 8A  -  -  -  - -
  LG4  -  - 10F 11D 7B 7A -   Tc2LI1  -  - 12A  -  -  - -
  LI1 9B 12A  -  -  -  - -                   

Ne-a reușit astfel, pentru ziua Lu, folosind numai instrumentele dezvoltate în [2] (cu una sau două modificări chiar minore, de câte o linie cu "if()"), un orar onorabil; sunt respectate bineînțeles, condițiile de cuplare impuse pentru unii profesori pe anumite clase, sau pe anumite perechi sau triplete de clase; în total sunt numai 7 ferestre, câte una singură (în ora a 3-a sau a 4-a) la 7 profesori.

Putem construi la fel, orarele pe celelalte zile; dar scopul nostru nu este acela de a construi orarul, ci de a arăta cum se poate construi (folosind limbajul R, cu pachetul tidyverse)…

Rămâne de văzut cândva, dacă n-ar fi totuși mai bine să înglobăm direct în mount_hours(), tratarea situației de clase cuplate (în perechi sau în triplete) pe unele discipline; am scăpa atunci, de intervențiile interactive desfășurate mai sus (foarte greu de modelat într-un program) pentru a aduce clasele cuplate în câte o aceeași coloană orară.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next