momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Reducerea ferestrelor din orarul zilei (II)

Local Search | limbajul R | orar şcolar
2021 oct

Variaţiuni strategice

Următoarea subliniere ne face să schimbăm strategia deterministă desfăşurată copios în [1]: există (cel puţin) o clasă a cărei mutare dintr-o anumită coloană într-o alta, conduce la un orar cu mai puţine ferestre. De exemplu:

count_gaps <- function(Orar) 
  cnt_all_gaps(get_bin_patt(Orar))
print(count_gaps(MXT)) # iniţial, 25 ferestre
rcs <- move_cls(MXT, 1, 2, "5E") # mută-KEMPE(1,2) clasa "5E" 
rcs <- recast(rcs) # "repară" ferestrele, după mutarea efectuată
print(count_gaps(rcs)) ## în final, 17 ferestre

Pe orarul rezultat se va găsi deasemenea o clasă, a cărei mutare diminuează numărul de ferestre, ş.a.m.d. Dar e greu de crezut că am putea stabili un criteriu general, prin care să identificăm „deodată” acea mutare-Kempe de clasă care să diminueze (eventual, cel mai mult) numărul de ferestre; „strategia” din [1] ţine în fond, de o căutare exhaustivă a acestor mutări (dar parcă nu chiar pe toate căile, independent una de alta: fixam câte o coloană şi mutam fiecare clasă din acea coloană).
Putem încerca doar să nimerim cumva, câte o asemenea mutare…

Următoarea funcţie alege la întâmplare una dintre clase, precum şi două coloane distincte dintre cele care conţin clasa respectivă, mută clasa de-a lungul acestor coloane şi „repară” (pe baza gamei de reparaţii instituite în [1]) orarul rezultat astfel (şi e clar că alegerile făcute sunt independente între ele):

Cls <- MXT[, 1]; Cls <- Cls[Cls != '-']; names(Cls) <- NULL # vectorul claselor
cb7 <- combn(ncol(MXT), 2) # toate combinările de câte două coloane
gen_rand_tmt <- function(morr) {
  repeat {
    ql <- sample(Cls, 1) # o clasă oarecare
    repeat {
      h12 <- cb7[, sample(ncol(cb7), 1)] # două coloane oarecare
      if(ql %in% morr[, h12[1]] & ql %in% morr[, h12[2]]) 
        break # ambele coloane conţin clasa
    }
    mor <- move_cls(morr, h12[1], h12[2], ql) # mută-KEMPE clasa
    if(!is.null(mor)) break
  }
  recast(mor) # returnează noul orar, după ce îi "repară" ferestrele
}

Adoptăm orarul returnat dacă are mai puţine ferestre decât precedentul; altfel (probabil, cel mai adesea) reapelăm gen_rand_tmt(), repetând până când numărul de ferestre se stabilizează la o anumită valoare (şi dacă numărul de repetări este suficient de mare, putem spera ca această valoare să fie acceptabil de mică):

search_better <- function(Niter = 1000) { # modelează "Local search" (standard)
  S <- MXT # orarul iniţial
  ng <- count_gaps(S)
  repeat {
    for(i in 1:Niter) {
      Si <- gen_rand_tmt(S) # derivează aleatoriu un "nou" orar
      ngi <- count_gaps(Si)
      if(ngi <= ng) { # acceptă, dacă nu-s mai multe ferestre
        S <- Si
        ng <- ngi
      }
    }
    if(ng == ngi) # Returnează ultima soluţie care n-a mai putut fi
      break   # îmbunătăţită prin ciclul curent 1:Niter
  }
  S
}

Pentru orarul iniţial redat în [1] (cu 25 de ferestre), chiar şi pentru Niter mic (= 100), putem obţine (dacă avem noroc) un orar cu 10 ferestre în doar un minut (nu 15, ca în [1]), sau repetând, un orar cu 9 sau poate 8 ferestre.
Am experimentat pentru diverse valori Niter:

prnTime <- function() 
  print(strftime(Sys.time(), format="%H:%M:%S"), quote=FALSE)
sink("sann.txt", append=TRUE)
prnTime()
for(s in 1:20) {
  S <- search_better() # Niter=1000; Niter=5000; Niter=10000
  print(count_gaps(S))
  print.table(S)
}
prnTime()
sink()

Pentru nIter=1000, a rezultat următoarea repartiţie după numărul de ferestre a orarelor obţinute (într-o execuţie a secvenţei de mai sus):

 8 9 10 11 12 13 # ferestre
 1 4  7  6  1  1

iar durata medie a producerii noului orar a fost cam de 5 minute.

Mărind numărul de iteraţii la 5000, respectiv 10000 – timpul mediu de obţinere a orarului a crescut cam la 18 şi respectiv, 36 de minute, cu aceste repartiţii după numărul ferestrelor (în câte o execuţie, a secvenţei de mai sus):

 Niter  6 7 8 9 10 # ferestre
 5000  1 9 5 4  1
10000  6 7 5 1  1

Mărind suficient de mult numărul de iteraţii, cresc şansele de a „nimeri” (dar într-un timp mai mare) orare cu mai puţine ferestre.

Desigur, am verificat faptul că orarele obţinute diferă între ele; ferestrele dintr-un orar cu 6 ferestre sunt altfel repartizate decât cele dintr-un alt orar cu 6 ferestre şi în general, orarele individuale ale profesorilor diferă pe cele două orare.

Dintre orarele care ne-au rezultat, redăm unul cu 6 ferestre (repartizate câte una, la 6 profesori cu câte 4 sau 5 ore, patru ferestre în a 3-a şi două în 4-a oră a zilei), care şi prin poziţionarea orelor, diferă sensibil faţă de orarul cu 10 ferestre din [1] (unde profesorii de deasupra lui P10 începeau programul, cu numai două excepţii, de la prima oră a zilei):

  1  2  3  4  5  6  7      1  2  3  4  5  6  7 
P59 5D	5E -	-  -	-  -	  P43 -  -	-  8A	11D 11C 7D
P65 -	-  -	-  7E	7D -	  P33 -  -	12A 9D	10A 7C	-
P64 -	-  -	-  9C	9D -	  P50 -  -	-  9E	5C 6B	-
P56 10B 5C -	-  -	-  -	  P20 7B 5D	10C 7A	-  -	-
P71 -	-  -	-  12A 9A -	  P21 -  -	-  -	12E 11E 9E
P67 7E	8C -	-  -	-  -	  P40 -  -	-  11D 11B 9C	8B
P72 -	-  -	-  11E 10E -	  P18 -  -	7B 6C	6E 7A	-
P63 11B 11A 9A	-  -	-  -	  P55 -  -	-  12A 8C 5D	-
P58 6E	10B -	-  -	-  -	  P16 10A 9A	5C 11A -  -	-
P26 -	-  -	10E 8B	10D 8A	  P42 -  -	-  9B	10B 9E	-
P48 -	-  -	8F 6B	7B -	  P34 -  -	5B 11E 5A 8B	-
P49 9B	8D 12B -  -	-  -	  P31 -  -	6C 5E	11C 9B	-
P29 8A	8E 12C -  -	-  -	  P11 5E 7E	7D 8D	-  -	-
P66 11E 9D -	-  -	-  -	  P19 -  -	8F 5A	7B 6E	-
P47 -	-  -	7E 8A	8E -	  P41 9E 7A	8E -	-  -	-
P51 -	-  -	-  6C	8D 9B	  P12 11C 11D 7E 12D -  -	-
P60 12D 12E 11C -  -	-  -	  P04 -  -	-  6B	7A 6C	7C
P14 7C	10A 10B -  -	-  -	  P28 10C 12B 9C 11B 6A -	-
P57 6B	5A 5D	-  -	-  -	  P32 5A 11E 5E 11C -  -	-
P10 8D	11B -	12B 10D -  -	  P37 9A 6C	11E -	-  -	-
P45 12C 5B 6E	-  -	-  -	  P08 6D 12C -  5C	12D -	-
P46 -	-  -	7B 10C 12D -	  P22 10E 7B	6D 8E	-  -	-
P44 5C	9E 6A	-  -	-  -	  P13 10D 8F	10E 8B	7D -	-
P54 12B 6E 12E -  -	-  -	  P39 -  -	-  7C	8E 8F	8C
P62 -	-  -	10B 9D	10A -	  P23 -  -	11D 7D	9A 10C -
P52 11D 7C 5A	-  -	-  -	  P06 12A 12D -  12E 9E -	-
P17 11A 6D 11B 8C -	-  -	  P09 8F 11C 10A -	7C 11A -
P35 -	-  11A 10C 6D	12A -	  P01 8B 8A	10D 6A	11A 8C	-
P24 6A	6B 12D -  -	-  -	  P25 -  -	9B 12C 5D 7E	-
P27 7D	10E 8B	5B -	-  -	  P03 7A 7D	8C -	5E 8A	-
P53 9C	10C 7A	6D -	-  -	  P07 9D 12A 8A 9C	10E -	-
P38 5B	9B 9E	-  -	-  -	  P36 8C 6A	9D 10A 8D -	-
P30 -	-  6B	5D 8F	5E -	  P02 6C 9C	7C 6E	9B -	-
P15 8E	8B 8D	10D -	-  -	  P05 12E 10D -  9A	12C 10B -

Eventual, putem opera şi „în trepte”:

prnTime() # 16:35:09
S <- search_better(600) # MXT este orarul iniţial, cu 25 ferestre
print(count_gaps(S)); prnTime() # 12 ferestre; 16:37:23 (2 minute)
MXT <- S # pentru a pleca de la noul orar, cu 12 ferestre
S <- search_better(3000) # acum, cu număr mare de iteraţii
print(count_gaps(S)); prnTime() # 8 ferestre; 16:42:34 (5 minute)

Timpul în care am obţine prin search_better() (cu un număr mare de iteraţii) un orar acceptabil ca număr de ferestre, depinde de dimensiunile orarului (numărul de clase şi de profesori); obţinerea unui orar cu suficient de puţine ferestre depinde apoi de gama de „reparaţii” pe care am prevăzut-o şi întrucâtva, de faptul că unele clase (având mai puţine ore decât celelalte) sunt restricţionate la primele 4 sau 5 coloane.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next