momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Repartizarea pe zile a încadrării profesorilor (VI.bis)

limbajul R | orar şcolar
2021 jan

Drumuri oarecum greşite

Teoretic, distribuţia D14 evidenţiată în [1] este dintre cele destul de reuşite: 75% dintre distribuţiile individuale conţinute sunt „acceptabile” (şi aproape jumătate dintre acestea sunt chiar „perfecte”) – adică au abateri mici faţă de o distribuţie omogenă pe zile, a orelor profesorului. Numai că realitatea impune între altele, acest aspect perturbator important: mulţi profesori trebuie să-şi facă orele în două schimburi (unele clase funcţionează în prima parte a zilei, altele în a doua parte).

Să revedem D14, de data aceasta pe schimburi (putem depista clasele dintr-un acelaşi schimb prin grepl(), dat fiind că ştim nivelele claselor din primul schimb):

library(tidyverse)
cf_omg <- function(ore_zi) { # din [1]
  ore <- ore_zi[ore_zi != 0]
  round(sd(ore)/mean(ore)*diff(range(ore)), 2)
} # coeficientul de omogenitate al unei distribuţii individuale
bind_omg <- function(M) cbind(M, apply(M, 1, cf_omg)) 

D14 <- readRDS("D14.rds") # distribuţie a orelor cu doar 14 cazuri de "respins"
Z14 <- as.matrix(table(D14[c("prof", "zl")])) # numărul de ore pe zi, la profesori
Z14 <- bind_omg(Z14) # adaugă coloana coeficienţilor de omogenitate

D1 <- D14 %>% 
   filter(grepl('11|12|7|8', cls)) # orele claselor din primul schimb
D2 <- D14 %>% 
   filter(grepl('5|7|9|10', cls)) # orele claselor din schimbul doi (din D14)

Z1 <- as.matrix(table(D1[c('prof', 'zl')]))
Z2 <- as.matrix(table(D2[c('prof', 'zl')]))
Z <- cbind(Z1, Z2) # distribuţiile individuale (ore pe zi) pe schimburi

# demersuri pentru formatarea tipăririi matricelor
prof <- attr(Z14, "dimnames")[[1]]
df_ore <- data.frame(n1 = 1:59, c1 = 1:59, sep1 = rep(" ", 59), 
         c2 = 1:59, sep2 = rep(" ", 59), c3 = 1:59)
df_ore$n1 <- prof
df_ore$c1 <- Z[, 1:5]
df_ore$c2 <- Z[, 6:10]
df_ore$c3 <- Z14[, 6]
df_ore <- df_ore %>% arrange(c3) # ordonează după coeficienţi
names(df_ore) <- NULL
print(df_ore, rownames=FALSE)

       Lu Ma Mi Jo Vi  Lu Ma Mi Jo Vi    
     P20 1 1 1 1 1  3 3 3 3 3  0.00
     P48 0 0 0 0 0  1 1 1 1 1  0.00
     P43 0 0 0 0 0  1 1 1 0 0  0.00
     P56 0 0 0 0 0  1 1 1 0 0  0.00
     P57 0 0 0 0 0  0 0 1 1 0  0.00
     P01 3 4 3 4 2  2 2 3 2 3  0.10
     P03 3 2 2 2 2  3 4 3 3 4  0.10
     P17 3 3 3 2 2  1 2 1 2 2  0.11
     P10 4 3 3 3 2  1 1 2 2 2  0.12
     P11 2 2 1 1 2  3 3 3 4 2  0.12
     P12 1 2 2 2 1  3 2 3 3 3  0.12
     P13 2 3 3 2 3  2 1 2 2 2  0.12
     P34 1 0 0 1 2  2 3 3 3 1  0.14
     P36 2 2 3 2 3  1 1 0 1 1  0.14
     P37 1 0 1 1 3  2 4 2 2 0  0.14
     P26 2 2 2 2 1  2 2 2 1 2  0.15
     P30 4 1 2 1 2  0 2 2 3 1  0.15
     P31 0 0 2 2 0  4 3 1 2 4  0.15
     P33 2 2 2 2 3  1 2 2 1 0  0.16
     P45 1 0 1 1 1  0 0 1 1 1  0.29
     P06 1 2 3 2 2  3 3 2 4 4  0.32
     P04 3 4 4 3 1  2 2 2 3 3  0.33
     P21 2 2 2 2 0  3 2 1 2 4  0.35
     P49 0 0 1 0 0  1 2 1 0 0  0.35
     P47 0 0 1 1 0  2 1 0 0 1  0.37
     P09 1 3 3 3 1  3 1 3 2 3  0.39
     P07 5 5 4 3 4  1 1 1 1 0  0.40
     P15 1 1 2 4 3  3 4 2 1 0  0.40
     P50 0 0 1 1 1  2 0 0 0 0  0.40
     P51 1 0 1 1 0  0 1 0 1 0  0.40
     P14 4 4 2 1 0  1 0 3 4 3  0.41
     P46 0 1 0 1 0  0 1 1 0 0  0.43
     P52 0 0 0 0 0  0 1 2 1 0  0.43
     P53 1 0 0 1 0  1 0 0 0 1  0.43
     P54 0 1 0 0 1  1 1 0 0 0  0.43
     P55 1 2 1 0 0  0 0 0 0 0  0.43
     P22 3 3 2 2 3  2 1 1 1 1  0.44
     P23 4 2 3 3 3  1 1 1 1 0  0.44
     P24 1 1 1 0 1  3 2 4 4 2  0.44
     P25 4 2 1 2 2  1 2 3 1 1  0.44
     P18 0 2 3 2 1  3 1 1 3 4  0.50
     P27 2 3 3 1 3  2 1 1 1 1  0.50
     P29 1 2 0 1 2  1 2 4 3 2  0.50
     P39 1 1 1 1 1  1 2 2 3 3  0.52
     P02 6 2 2 2 3  1 4 4 2 2  0.61
     P40 1 0 0 1 1  3 2 2 1 2  0.69
     P41 1 1 2 1 1  2 2 1 2 0  0.69
     P08 3 4 2 2 3  1 2 4 3 0  0.81
     P19 2 3 2 2 1  2 2 3 2 1  0.92
     P32 2 1 1 1 1  3 3 3 2 1  0.95
     P44 0 0 2 1 1  1 1 1 2 0  1.22
     P05 5 6 5 4 2  1 1 1 0 1  1.26
     P16 4 5 3 2 4  1 1 1 0 0  1.41
     P42 1 1 0 0 1  3 1 1 1 2  1.78
     P35 1 1 3 2 4  1 0 0 3 1  2.24
     P28 1 2 3 0 0  4 4 1 2 1  2.88
     P38 3 2 1 0 0  3 2 1 1 3  3.01
     P58 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0   NA
     P59 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1   NA

După ce o vedem astfel pe schimburi, D14 nu ne mai pare deloc, promiţătoare; defectul major constă în faptul că avem prea multe cazuri de profesori care au o singură oră pe zi într-unul dintre cele două schimburi. Distribuţia de pe prima linie (pentru P20) de exemplu – era una „perfectă” (câte 4 ore în fiecare zi), numai că acum vedem că deşi rămâne „perfectă” pe fiecare schimb în parte, nu corespunde deloc ideii de perfecţiune obişnuite la profesor: acesta va prefera ca în loc să aibă câte o singură oră în fiecare zi din schimbul unu, să aibă aceste 5 ore în numai două zile (dacă nu se poate cumva, într-o singură zi, ceea ce desigur, se poate: le punem să zicem în prima zi şi mutăm cele 3 ore din al doilea schimb din prima zi, în alte zile – cu îndoiala justificată că „înghesuind” astfel orele unuia, se vor afecta mai degrabă negativ, distribuţiile altora).

Ideea de distribuţie omogenă pe care am vizat-o până acum (peste tot în [1]) poate să ţină numai dacă ar fi vorba de un singur schimb (iar profesorii care au mai puţin de 10 ore pe săptămână trebuie să aibă distribuţii ne-omogene).

Acum, în loc să vedem dacă nu cumva printre cele 1455 de distribuţii rezultate în [1] am putea găsi vreuna care să fie „acceptabilă” când am separa-o pe schimburi – preferăm să recunoaştem că suntem pe un drum oarecum greşit. Condiţia (ideală) de omogenitate trebuie păstrată numai pentru profesorii care au orele într-un acelaşi schimb (şi în număr rezonabil, să zicem pe puţin 10 ore pe săptămână); pentru profesorii cu ore în ambele schimburi (iar aceştia formează majoritatea!) – avem de gândit sau de experimentat (adăugând în "distribute_by_days.R" din [1]) alte condiţii de generare a distribuţiei orelor pe zilele de lucru.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next