momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Pagină HTML pentru prezentarea orarului şcolii

HTML | R | jQuery | orar şcolar
2021 may

La /orar am postat o pagină HTML destul de simplă ca structură, care prezintă orarul unei anumite şcoli. Ne vom referi numai în treacăt, la constituirea fişierului orar.html (sursa este disponibilă); ceea ce vizăm aici ţine iarăşi de R: cum extragem (şi „formatăm”) datele de inserat în pagina HTML, din obiectele R (şi fişierele asociate) în care am generat orarul.

Principiile de construcţie a orarului şcolii

orar şcolar
2021 apr

Cine vrea să se informeze mai bine asupra activităţii desfăşurate într-o şcoală şi asupra orientărilor acesteia, are a se uita nu la faceBook-uri, la poze, citate şi reclame, ci la orarul şcolii (dacă poate să-l citească).

Dezvoltarea unei aplicaţii interactive peste orare şcolare

jQuery | orar şcolar
2021 apr

Vizăm aici proiectarea şi realizarea efectivă (folosind jQuery) a unei aplicaţii interactive prin care să putem ajusta orarul furnizat, lucrând „în paralel” pe cele două schimburi (sau pe două zile, dacă e vorba de orarul unei şcoli cu un singur schimb); avem a ne ocupa nu de „ce face” o instrucţiune sau alta dintr-un limbaj sau altul, ci mai degrabă de logica şi fluenţa lucrurilor şi asamblărilor.

Orarul unei şcoli cu două schimburi, folosind R

AWK | R | jQuery | orar şcolar
2021 apr

Plecăm de la orarul unei şcoli cu două schimburi, din care deducem încadrarea profesorilor (pe clase, discipline şi schimburi), iar apoi vom aplica încadrării de pe fiecare schimb programele R constituite anterior pe aici (iar prin aplicaţiile interactive asociate acestora vom corela în final, rezultatele obţinute pe fiecare schimb).

Nu ne interesează orarul ca „produs final”, ci doar punerea la punct a programelor R redate anterior şi a aplicaţiilor interactive asociate, prin care obţinem un orar acceptabil în principiu. În fond, arătăm cum putem folosi limbajul R pentru a obţine rapid o repartizare pe zilele de lucru a încadrării şi apoi, orarele pe fiecare zi (iar ajustările necesare se pot face relativ uşor, folosind anumite aplicaţii interactive – în cazul nostru, widget-uri jQuery).

De la încadrarea profesorilor la orarul şcolii, folosind R (II)

R | orar şcolar
2021 mar

În loc de a introduce profesori fictivi, pe acele ore care trebuie partajate de câte doi profesori – anexăm cuplajele (în fond, cel mult vreo 5% din totalul orelor) undeva la sfârşitul lucrurilor…


Prev
Next
ALL (254 titluri)

vezi Cărţile mele (de programare)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: