momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Tipografierea ghilimelelor

LaTex
2019 sep

"A fi sau a nu fi" parabolă, focar, ...

cubice Bézier | MetaPost | parabolă | R
2019 aug

$\boldsymbol{z(t)=at^2+bt+c},\,t\in\mathbb{R}$ unde $a,b,c\boldsymbol{\in\mathbb{C}}$ sunt afixe de puncte necoliniare, $a\ne 0$ şi $\frac{b}{a}\not\in\mathbb{R}$, reprezintă o parabolă nedegenerată; axa acesteia are direcţia $\arg a$, iar tangenta în punctul de afix $c$ are direcţia $\arg b$. Afixul focarului este $\boldsymbol{f=\frac{-\Delta}{4a}}$, unde $\Delta=b^2-4ac$.

Elementele parabolei se exprimă prin $\boldsymbol{f}$ (rezultând anumite proprietăţi ale focarului), prin $\boldsymbol{z'(t)=2at+b}$ şi prin valoarea $\boldsymbol{\delta=\frac{b}{a}-\frac{\overline{b}}{\overline{a}}}\in \boldsymbol{i}\mathbb{R}^*$:

afixul vârfului parabolei este $\boldsymbol{v=f+\frac{a}{16}\,\delta}$ (şi avem $v=\boldsymbol{z(}-\frac{1}{4}(\frac{b}{a}+\frac{\overline{b}}{\overline{a}})\boldsymbol{)}$).

tangenta în vârf are ecuaţia $\boldsymbol{z=f+\frac{1}{8}\,\delta\,z'(t)},\,t\in\mathbb{R}$; aceasta exprimă, pentru fiecare valoare a parametrului $t$, proiecţia focarului pe tangenta la parabolă în punctul $z(t)$ (însemnând că proiecţiile focarului pe tangente sunt situate pe tangenta în vârf).

De la arcul de parabolă -- la cubicele Bézier

cubice Bézier | MetaPost | parabolă | PostScript
2019 aug

De la o metodă generală de generare a conicelor dată de Steiner, se deduce o exprimare parametrică a punctelor unui arc de parabolă şi se observă că aceasta reprezintă de fapt, o curbă Bézier pătratică; expresia respectivă este extinsă apoi la o cubică Bézier – creând posibilitatea de a trasa arce de parabolă prin câte o singură instrucţiune, prin operatorul curveto în PostScript, sau "path_join" (..) în MetaPost.

Următoarea frază (îndelung documentată şi "muncită") sintetizează istoria curbelor Bézier:

John Warnock — cu mult timp înainte de a înfiinţa Adobe Systems şi de a şi crea prin 1982, limbajul PostScript — şi Donald Knuth — fondatorul tipografiei digitale, prin sistemul TeX şi limbajul MetaFont, lansate prin 1978 — au avut ideea de a folosi curbele Bézier (cele cubice) pentru a descrie contururile grafice ale caracterelor; curbele Bézier apăruseră prin 1960 – graţie lui Pierre Bézier şi Paul de Casteljau – ca instrument matematic (constituit plecând de la polinoamele Bernstein) pentru descrierea profilelor specifice industriei automobilelor.

Un eseu de programare, cu PostScript

cardioidă | cubice Bézier | MetaPost | PostScript
2019 jul


Prev
Next
ALL (214 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: