momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Construcţii prin asemănare (în MetaPost)

MetaPost
2019 mar

despre triunghiurile asemenea între ele, care au o latură comună

Cum construieşti un patrulater (sau, o asemănare)?

MetaPost
2019 mar

Uneori ai de făcut faţă unor probleme banale (să "construieşti" un patrulater), alteori - unora care sunt mai interesante decât par neştiutorului (auzi… să construieşti o asemănare); MetaPost îţi permite să rezolvi banal chestiunile banale - care de multe ori, pot deveni "nebanale" - şi oferă ştiutorului cele necesare ca să devină ingenios şi să poată rezolva elegant pe cele mai sofisticate.

Notă asupra construcţiei cardioidei

cardioidă | MetaPost
2019 feb

Speculăm faptul că tangenta şi normala într-un acelaşi punct al unei curbe date ar putea fi văzute ca laturi adiacente ale unui dreptunghi care are un vârf fixat (nesituat pe cele două laturi menţionate). De exemplu: pentru dreptunghiurile cu vârful O fix, având un adiacent al acestuia şi centrul pe un cerc dat care trece prin O, locurile celorlalte două vârfuri sunt un cerc şi respectiv, o cardioidă.

Speculaţii asupra coardei frânte

R
2019 jan

Trei construcţii pentru "mijlocul" unei coarde frânte, dintre care numai una - cea clasică - este într-adevăr, semnificativă.


Prev
Next
ALL (198 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: