momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Aspecte de programare în PostScript - partea a patra

PostScript
2019 may

Situaţiile de "eroare", în pofida aparenţei de "surpriză neplăcută", sunt instructive; provocând chiar, asemenea situaţii şi experimentând în contextul respectiv, poţi ajunge să clarifici aspecte care de obicei sunt vizate expeditiv, ici şi colo.

Ce este un "contur"? Obţinem cardioida extinzând cu pathforall, conturul semicardioidei.

Aspecte de programare în PostScript - partea a treia

AWK | Bash | LaTex | perl | PostScript | sed
2019 may

Cum etichetezi elemente ale unei figuri produse cu PostScript? Direct, implicând în fişierul PS respectiv un font obişnuit; sau (cu rezultate superioare), "încapsulând" (conform specificaţiei EPS) notaţia matematică pentru etichetele respective, obţinută folosind TeX.

Aspecte de programare în PostScript - partea a doua

PostScript
2019 may

grafic.eps conţine proceduri PostScript pentru a genera (folosind arc, sau aproximări poligonale) şi a trasa o elipsă, o semicardioidă şi un arc de parabolă, reflectând anumite relaţii existente între acestea. Cum etichetăm apoi, figura?

Aspecte de programare în PostScript - partea întâia

PostScript
2019 may

Obiceiul Hello, world! o fi bun, dacă n-ai avut de-a face cu nici un limbaj de programare. "Hello, world!" pentru PostScript ar reveni la "iată un pătrat"…

Aici plecăm de la un context matematic mai consistent decât cel oferit de Hello world, angrenând o elipsă şi o cardioidă cu anumite legături între ele; trasăm într-o succesiune cât se poate de logică, aspectele esenţiale de programare în PostScript, bizuindu-ne adesea pe întrebări fireşti şi uneori, pe corelaţii sau analogii cu limbajele uzuale.


Prev
Next
ALL (210 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: