momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Aspecte de programare în PostScript - partea a şaptea

cardioidă | cubice Bézier | PostScript
2019 jun

PostScript conturează literele folosind secvenţe de instrucţiuni curveto; în treacăt fie zis - şi noi facem la fel în clasa întâia: desenăm literele cu "bastonaşe" şi arce de legătură (angajând intuitiv şi anumite "puncte de control"). Să vedem şi cum am putea folosi cubice Bézier pentru a contura o curbă sau alta, plecând de la ecuaţiile acesteia; subliniem că nu graficul ca atare, ne interesează (că atunci, l-am obţine fără bătaie de cap folosind R, sau vreun alt pachet de grafică); vrem să vedem cum ajungem la un program care să ne contureze curba respectivă, cât se poate de exact şi cu cât mai puţine instrucţiuni curveto.

Aspecte de programare în PostScript - partea a şasea

cubice Bézier | PostScript
2019 jun

Punctele sunt văzute ca nişte perechi de numere, în sistemul de coordonate curent (şi nu există instrucţiuni pentru a le "trasa" ca atare); punctele vor putea arăta diferit de la un dispozitiv la altul, după cum este "pixelul" sau "punctul tipografic" al acestuia. Dar ansamblul de puncte constituit de un segment sau un arc Bézier va arăta la fel, indiferent de dispozitiv sau scară - mai ales că transformările posibile nu se aplică figurii, ci sistemului de coordonate în care este exprimat conturul; tocmai de aceea, componentele paginii (inclusiv, caracterele) sunt descrise folosind lineto şi curveto.

Aspecte de programare în PostScript - partea a cincea

PostScript
2019 may

Anterior, folosind pathforall am extins conturul semicardioidei la cel al întregii cardioide (arătând astfel, ce este de fapt un "contur"). Dar având constituit conturul semicardioidei, calea firească pentru a obţine cardioida constă în simetrizarea acestuia faţă de axa Ox.

Aspecte de programare în PostScript - partea a patra

PostScript
2019 may

Situaţiile de "eroare", în pofida aparenţei de "surpriză neplăcută", sunt instructive; provocând chiar, asemenea situaţii şi experimentând în contextul respectiv, poţi ajunge să clarifici aspecte care de obicei sunt vizate expeditiv, ici şi colo.

Ce este un "contur"? Obţinem cardioida extinzând cu pathforall, conturul semicardioidei.


Prev
Next
ALL (213 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: