momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (IV: probe, note şi medii)

bacalaureat | limbajul R
2016 aug

9.5 Probele scrise

Intenţionăm să ne ocupăm din punct de vedere statistic, de notele şi de mediile candidaţilor. Dar fiecare coloană de note corespunde la 2, 4, 10 sau chiar 18 obiecte de învăţământ; ne putem ocupa (din punct de vedere statistic) de fiecare obiect în parte - dar are sens aşa ceva?

Folosim iarăşi instrumentul lapply(), aplicând funcţia levels() fiecăreia dintre variabilele (de clasă "factor") corespunzătoare în "bac5" categoriilor de obiecte (probelor):

lapply(bac5[c(8:12)], levels)
$proba.A # coloana 8
[1] "Limba română (REAL)" "Limba română (UMAN)"
$proba.B # limba maternă (coloana 9)
 [1] ""           "Limba croată"     "Limba germană"    
 [4] "Limba italiană"    "Limba maghiară (REAL)" "Limba maghiară (UMAN)"
 [7] "Limba sârbă"      "Limba slovacă"     "Limba turcă"     
[10] "Limba ucraineană"   
$limba # limba străină - ţine de "competenţe lingvistice" (v. §9.4)
 [1] "Limba ebraică"     "Limba engleză"     "Limba franceză"    
 [4] "Limba germană modernă" "Limba italiană"    "Limba japoneză"    
 [7] "Limba portugheză"   "Limba rusă"      "Limba spaniolă"    
[10] "Limba turcă modernă" 
$proba.C # coloana 11
[1] "Istorie"       "Matematică MATE-INFO" "Matematică PED"   
[4] "Matematică ST-NAT"  "Matematică TEHN"   
$proba.D # coloana 12
 [1] "Anatomie și fiziologie umană. genetică și ecologie umană"
 [2] "Biologie vegetală și animală"              
 [3] "Chimie anorganică TEH Nivel I/II   "          
 [4] "Chimie anorganică TEO Nivel I/II   "          
 [5] "Chimie organică TEH Nivel I/II"             
 [6] "Chimie organică TEO Nivel I/II"             
 [7] "Economie"                        
 [8] "Filosofie"                        
 [9] "Fizică TEH"                       
[10] "Fizică TEO"                       
[11] "Geografie"                        
[12] "Informatică MI C/C++"                  
[13] "Informatică MI Pascal"                  
[14] "Informatică SN C/C++"                  
[15] "Informatică SN Pascal"                  
[16] "Logică. argumentare și comunicare"            
[17] "Psihologie"                       
[18] "Sociologie"                       

Notele din coloana 'nota.A' (a 19-a din "bac5") corespund probei numite în mod standard "Limba şi literatura română"; însă factorul 'proba.A' separă notele respective în două secţiuni; am putea investiga în parte, fiecare secţiune - dar are sens această separare? Subiectele de rezolvat or fi ţinut ele cont de faptul că se adresează secţiunii 'REAL' şi respectiv 'UMAN', dar notele măsurate în final sunt în ambele cazuri, punctaje din intervalul [1, 10]; baremul după care se măsoară nota ţine cont desigur, de subiect (deci de secţiune), dar de fapt este cel corespunzător probei de "Limba română" (nu pentru "Matematică", sau altă probă).

Putem constata şi direct, că din punct de vedere statistic cele două secţiuni nu diferă semnificativ (având cam aceeaşi repartiţie a notelor):

bac5[bac5$proba.A == "Limba română (UMAN)", ] -> uman
bac5[bac5$proba.A == "Limba română (REAL)", ] -> real
summary(uman$nota.A)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 -2.000  5.900  7.450  7.016  8.500 10.000 
summary(real$nota.A)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 -2.000  5.150  6.700  6.351  8.200 10.000 

Nota minimă este "-2.000" (negativă) - am uitat de faptul că în coloanele de note avem şi valorile "-1" şi "-2" (pe lângă note obişnuite), semnificând "Absent" sau "Eliminat" (v. §.6); prin urmare, quartilele obţinute sunt ceva mai mici decât sunt în realitate (după ce vom fi exclus valorile negative). Oricum, se vede că diferenţele între cele două secţiuni (pe quartilele respective) sunt mai mici decât 1%.

Cu o secvenţă de comenzi similară celeia redate mai sus, putem obţine quartilele repartizării notelor pentru oricare dintre obiectele vizate de o probă sau alta. Ca şi în §9.4 putem obţine deasemenea, tabelul de contingenţă între probele respective (câţi candidaţi au susţinut cutare probe, alegând după caz cutare obiecte ale fiecăreia) - de exemplu:

table(bac5[c(8, 11, 12)]) -> scris.ctg # contingenţa probelor A, C şi D
as.data.frame(scris.ctg) -> scris.df
scris.df[scris.df$Freq != 0, ] -> scris.df # ignoră frecvenţa 0
str(scris.df) # inspectăm structura de date rezultată
'data.frame':	39 obs. of 4 variables:
 $ proba.A: Factor w/ 2 levels "Limba română (REAL)",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ proba.C: Factor w/ 5 levels "Istorie","Matematică MATE-INFO",..: 2 4 5 2 ...
 $ proba.D: Factor w/ 18 levels "Anatomie și fiziologie umană. genetică și ecologie 
 $ Freq  : int 11742 12784 5101 6395 3808 28172 2264 885 609 711 ...

În acest exemplu, pentru cele trei probe avem 2×5×18 = 180 de combinaţii de obiecte ale acestora, dar îndepărtându-le pe cele de frecvenţă 0 (de exemplu, nu există niciun candidat cu "Limba română (REAL)" la prima probă, cu "Istorie" la a doua şi cu "Fizică TEO" la a treia probă) ne-au rămas 39 de înregistrări. Dacă vrem să afişăm rezultatele, putem folosi o funcţie precum abbreviate(), pentru a scurta denumirile obiectelor probei D:

levels(scris.df$proba.D) <- abbreviate(levels(scris.df$proba.D), minlength=20)
print(scris.df[order(-scris.df$Freq), ], row.names=FALSE)
       proba.A       proba.C       proba.D Freq
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN Biologvegetalșanimal 28172
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN      Geografie 24967
 Limba română (UMAN)       Istorie      Geografie 23139
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT Antmșfzlgumngntcșecu 12784
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO Antmșfzlgumngntcșecu 11742
 Limba română (REAL)       Istorie      Geografie 9445
 Limba română (UMAN)       Istorie Logicargumentrșcmncr 6496
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO Biologvegetalșanimal 6395
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO Informatică MI C/C++ 6029
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN Antmșfzlgumngntcșecu 5101
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO      Fizică TEO 4473
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT Biologvegetalșanimal 3808
 Limba română (UMAN)       Istorie      Sociologie 3457
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN      Fizică TEH 3144
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT ChimorgancTEONvlI/II 2324
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN ChimanrgncTEHNvlI/II 2264
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN Logicargumentrșcmncr 1943
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO ChimorgancTEONvlI/II 1857
 Limba română (UMAN)    Matematică PED      Geografie 1482
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO InformaticăMIPascal 1205
 Limba română (REAL)       Istorie Logicargumentrșcmncr 1143
 Limba română (UMAN)       Istorie      Psihologie 1083
 Limba română (REAL) Matematică MATE-INFO ChimanrgncTEONvlI/II  885
 Limba română (UMAN)       Istorie       Economie  777
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN ChimorgancTEHNvlI/II  711
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN       Economie  702
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT      Fizică TEO  701
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT ChimanrgncTEONvlI/II  609
 Limba română (UMAN)       Istorie      Filosofie  515
 Limba română (UMAN)    Matematică PED Logicargumentrșcmncr  444
 Limba română (REAL)   Matematică TEHN      Psihologie  294
 Limba română (REAL)       Istorie      Filosofie  267
 Limba română (REAL)       Istorie      Psihologie  206
 Limba română (UMAN)    Matematică PED      Psihologie  187
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT Informatică SN C/C++  135
 Limba română (REAL)       Istorie       Economie  18
 Limba română (REAL)  Matematică ST-NAT InformaticăSNPascal  15
 Limba română (UMAN)    Matematică PED       Economie  11
 Limba română (UMAN)    Matematică PED      Filosofie   9

Iar acum putem extrage subtabele de contingenţă; de exemplu, dacă ne-ar interesa frecvenţa pe obiectele probei D între candidaţii de la "MATE-INFO":

subset(scris.df, proba.C=="Matematică MATE-INFO", select=c(3, 4))
       proba.D Freq
 Antmșfzlgumngntcșecu 11742 # Anatomie și fiziologie umană. genetică și ecologie umană
 Biologvegetalșanimal 6395
 Informatică MI C/C++ 6029
      Fizică TEO 4473
 ChimorgancTEONvlI/II 1857
 InformaticăMIPascal 1205
 ChimanrgncTEONvlI/II  885

Punctăm în treacăt, că proporţia celor de la "matematică-informatică" având "Anatomie" sau "Biologie" la proba D (primele două rânduri pe rezultatele redate mai sus) este de aproape trei ori mai mare decât pentru "Informatică" (linia 3 plus linia 6) - ceea ce ar trebui văzut că este cam pe dos de cum s-ar cuveni…

9.6 Clasificarea după nivelul notelor şi mediilor

Ne-am amintit ceva mai înainte, că în coloanele de note avem şi valori "-1" şi "-2"; înlocuim toate aceste valori prin "NA":

bac5[, 19:22][bac5[, 19:22] < 0] <- NA

Acum putem obţine corect, quartilele corespunzătoare notelor pe fiecare probă în parte şi pe cele corespunzătoare mediilor finale; aplicăm summary() coloanelor respective, folosind sapply() (care simplifică rezultatele produse de lapply(), formând o matrice a acestora):

sapply(bac5[c(19:22, 25)], summary)
     nota.A   nota.B  nota.C  nota.D  Medie
Min.    1.000   1.300  1.000  1.000   5.00
1st Qu.  5.400   6.300  5.150  5.650   6.73
Median   7.000   7.500  6.850  7.500   7.80
Mean    6.816   7.402  6.618  7.046   7.73
3rd Qu.  8.300   8.600  8.600  8.800   8.75
Max.   10.000   10.000  10.000  10.000  10.00
NA's  6100.000 160719.000 7144.000 7101.000 50638.00

Corespunzător matricei redate, avem "boxplot"-ul alăturat mai sus (v. [2]; click-dreapta şi View Image pentru a mări imaginea), obţinut prin:

boxplot(bac5[c(19:22, 25)], notch=TRUE, col="#FFFFCC", border="brown", lwd=1.5)

În coloana 'nota.B' avem 160719 valori 'NA' (note neatribuite); aceasta înseamnă că proba de "Limba maternă" a fost susţinută de nrow(bac5) - 160719 = 8220 candidaţi şi fiindcă proporţia acestora (4.87% din numărul total de candidaţi) este aşa de mică, nu ne vom ocupa aici separat, de această categorie.

Ne interesează repartiţia notelor (şi mediilor) pe intervalele obişnuite [1, 5), [5, 6), etc., vizând toţi candidaţii, sau eventual numai o parte a acestora (satisfăcând un anumit criteriu - de exemplu să fie din acelaşi judeţ, sau să fie de acelaşi sex, din aceeaşi promoţie, etc.). Vom constitui o funcţie numită "pergaps()", care să ne obţină procentele de candidaţi pe fiecare interval de medii ("gap"), pentru un subset din "bac5" furnizat ca argument.

Apar două probleme mai deosebite: valorile NA (ignorate de majoritatea funcţiilor statistice) sunt în număr diferit pe coloanele de note, încât avem de văzut cum putem obţine - într-o formulare unitară - numărul de candidaţi faţă de care vrem să obţinem procentele corespunzătoare intervalelor de medii (am folosit aici experienţa de prin [2] - vezi funcţia classify()); a doua problemă provine din faptul că pe coloana Medie nu avem valori din intervalul [1, 5) (metodologia închipuită pentru bacalaureat prevede calculul mediei numai în cazul când la toate probele s-a obţinut cel puţin 5) - ceea ce înseamnă că la clasificarea notelor pe intervale trebuie (neavând la îndemână o soluţie unitară) să tratăm separat cazul coloanelor de note (a 19-a, a 21-a şi a 22-a coloană) şi respectiv, cazul coloanei 25 (cea de "Medie").

pergaps <- function(set_bac, materna=FALSE) { # browser()
 # `set_bac`: subset din "bac5"; `materna`: include sau nu, notele din "Limba maternă"
 # Eroare ("no rows to aggregate") dacă o coloană de note din `set_bac` conţine numai `NA`
  cols <- c(19:22, 25) # indecşii coloanelor de note la probele A-D şi coloanei 'Medie'
  if(!materna) cols <- cols[-2] # exclude eventual, coloana notelor probei B
  ncl <- length(cols)
  sdf <- subset(set_bac, select=cols) # în "sdf" coloanele de note au rangurile 1..ncl
  proc <- data.frame(gap = c("[1,5)","[5,6)","[6,7)","[7,8)","[8,9)","[9,10]"))
   # în "proc" vom adăuga coloane cu procentele pe probe şi pe intervalele din "gap"
  breaks = c(1, 5:9, 10.01) # limitele standard ale intervalelor de medii
  for(k in 2:ncl) { 
    lim <- cut(sdf[, k-1], breaks=breaks, right=FALSE) # clasifică notele
    proc[k] <- aggregate(sdf[, k-1] ~ lim, sdf, length)[2] # contorizează
  }
  # pentru coloana "Medie", exclude intervalul "[1, 5)" (s-au înscris numai mediile ≥ 5)
  m5 <- aggregate(sdf[, ncl] ~ cut(sdf[, ncl], breaks=breaks[-1], right=FALSE),
          sdf, length)[2] # contorizează pe intervalele rămase
  proc[ncl+1] <- c(0, m5[[1]]) # anexează 0 - elevi cu "Medie" < 5
  names(proc)[2:(ncl+1)] <- names(bac5)[cols] # redenumeşte coloanele din 'proc'
  nelevi <- lapply(proc[2:(ncl+1)], sum) # numărul total de elevi, pe fiecare coloană
  proc[2:(ncl+1)] <- round(proc[2:(ncl+1)]/nelevi, 4)*100 # procent elevi pe interval
  list(proc, nelevi) # procentul de elevi pe intervale şi probe, total elevi pe probă
}

Punerea la punct a acestei funcţii a fost un bun prilej de a clarifica vreo două aspecte "simple" (de limbaj R); a trebuit să folosesc funcţia browser(), pentru a urmări pas cu pas execuţia - am inserat "browser()" pe prima linie din corpul funcţiei şi am lansat pergaps(bac5):

Browse[2]> n # "next" - execută următoarea linie din corpul funcţiei
debug at #17: proc[ncl + 1] <- c(0, m5[[1]]) # dar iniţial, pusesem GREŞIT m5[1]
Browse[2]> m5[1] # m5 este o structură "data.frame", cu o singură coloană
 sdf[, ncl]
1    9981 # 9981 medii în intervalul [5, 6)
2   26059 # în intervalul [6, 7)
3   28731 # în intervalul [7, 8)
4   31515 # în intervalul [8, 9)
5   22015 # în intervalul [9, 10]
Browse[2]> str(m5[1]) 
'data.frame':	5 obs. of 1 variable: # COLOANA DE "data.frame" ESTE TOT "data.frame"!
 $ sdf[, ncl]: int 9981 26059 28731 31515 22015
Browse[2]> str(m5[[1]]) # m5[[1]] este VECTORul pe care-l voiam aici
 int [1:5] 9981 26059 28731 31515 22015

Secvenţa redată mai sus lămureşte distincţia dintre operatorii "[" şi "[["; făcând o analogie (reţinută de pe undeva) - cu "[ ]" poţi selecta unul sau mai multe vagoane ale unei garnituri de tren, în timp ce prin "[[ ]]" poţi obţine conţinutul unui anumit vagon. Am avut nevoie de cele 5 valori din structura de date "m5" (deci de m5[[1]]), pe care le-am completat cu 0 (numărul mediilor din intervalul [1, 5)), înscriind vectorul rezultat (cu 6 valori) în structura de date "proc" (în urma execuţiei liniei 17 din corpul funcţiei).

Al doilea aspect ţine de operatorul ":". Am fost neinspirat să folosesc repetat expresia "ncl + 1" (în penultimele patru linii din blocul funcţiei) - în loc de a considera o variabilă suplimentară (ncl1 <- ncl + 1; names(proc)[2:ncl1] ..., etc.) - şi iniţial am folosit "names(proc)[2 : ncl + 1]", ceea ce este greşit: ":" are prioritatea mai mare decât "+", încât de exemplu expresia "k=3; 1:k+1" va conduce la "2,3,4" şi nu la "1,2,3,4" (pentru care trebuiau paranteze "1: (k+1)").

Exemplificăm "pergaps()", comparând rezultatele a două categorii de elevi - cei care au susţinut "proba D" la "Informatică" (setul numit mai jos "matinf1") şi cei care au susţinut-o la "Biologie" sau "Anatomie" (setul "matinf2"), din rândul celor de la profilul "matematică-informatică":

matinf.1 <- subset(bac5, proba.C=="Matematică MATE-INFO" & 
             startsWith(as.character(proba.D), "Infor"))
pergaps(matinf.1)
[[1]] # procente, pe intervale de medii      [[2]] # total elevi
   gap nota.A nota.C nota.D Medie         nota.A nota.C nota.D Medie
1 [1,5)  0.93  2.14  2.38 0.00          7211  7208  7212 6873
2 [5,6)  6.57  6.09  8.50 2.28
3 [6,7) 10.94  7.45 11.12 9.69
4 [7,8) 20.21 11.08 15.06 18.07
5 [8,9) 33.01 17.65 21.59 31.50
6 [9,10] 28.35 55.59 41.35 38.45

matinf.2 <- subset(bac5, proba.C=="Matematică MATE-INFO" & 
             (startsWith(as.character(proba.D), "Biol") | 
             startsWith(as.character(proba.D), "Anat")))
pergaps(matinf.2)
[[1]]  # procente, pe intervale de medii     [[2]] # total elevi
   gap nota.A nota.C nota.D Medie         nota.A nota.C nota.D Medie
1 [1,5)  4.51 14.94  8.24 0.00         17847 17739 17730 14269
2 [5,6) 15.61 18.50 11.21 6.69
3 [6,7) 15.49 12.73 13.25 18.14
4 [7,8) 19.16 14.63 16.07 22.50
5 [8,9) 25.79 16.81 21.46 29.39
6 [9,10] 19.44 22.39 29.77 23.29

Rezultatele celor care au susţinut proba D la "informatică" sunt clar mai bune decât ale celor care au susţinut-o la "biologie" sau "anatomie" (ignorând faptul că aceştia din urmă sunt de peste două ori mai mulţi): proporţia notelor între 8 şi 10 (rândurile 5 şi 6 din matricele de mai sus) este cu 16% mai mare la proba A, cu 34% mai mare la proba C şi cu 12% mai mare la proba D.

Lucrurile devin şi mai clare prin intermediul unui grafic, asociat matricelor de mai sus:

as.matrix(mtif1[-1]) -> mtif1.m # 'mtf1' este prima matrice (mtf1 <- pergaps(matinf1)[[1]])
dimnames(mtif1.m)[1] <- mtif1[1] # coloana 'gap' va denumi liniile noii matrice
as.matrix(mtif2[-1]) -> mtif2.m # (mtf2 <- pergaps(matinf2)[[1]])
dimnames(mtif2.m)[1] <- mtif2[1]
op <- par(mfrow = c(1, 2), # fereastra grafică va avea o linie şi două coloane
     font.main = 1, # text obişnuit (nu "bold", nici "italic") pentru titluri
     mar = c(5, 4, 4, 0.5)) # margine-dreapta de 0.5 rânduri, pentru prima coloană
barplot(mtif1.m, # bare pe probe, pentru fiecare interval "gap"
    beside = TRUE, col = palette()[1:6], # coloane alăturate, colorate distinct 
    ylim = c(0, 60), # procentele fiind între 0 şi 55.59
    main="proba D: informatică", ylab="procente")
grid(NA, NULL) # trasează numai linii orizontale, la valorile înscrise pe axa verticală
par(mar=c(5, 0, 4, 2)) # fără margine-stânga, pentru graficul din a doua coloană
barplot(mtif2.m, beside=TRUE, col=palette()[1:6], ylim=c(0, 60), 
    axes = FALSE, # elimină axa verticală
    legend.text = TRUE, # adaugă o legendă, în dreapta sus
    args.legend = list(x="topright", cex=0.75),
    main = "proba D: biologie sau anatomie") # titlul graficului din a II-a coloană
grid(NA, NULL)
mtext("profilul 'Informatică-Matematică'", side=3, line=-1.1, outer=TRUE, cex=1.2)
par(op) # reconstituie valorile implicite pentru parametrii grafici

Probabil că acest grafic (sau ceva similar) se putea obţine mai simplu (şi fără a repeta comenzi, precum în secvenţa de mai sus) - dar a fost un bun prilej de a puncta elementele standard cele mai obişnuite în R, pentru formularea graficelor statistice.

Nu mai dăm aici alte exemplificări pentru funcţia "pergaps()", dar precizăm că la fel ca în cazul prezentat mai sus, putem compara subsetul celor care au susţinut proba C la "Matematică-TEHN", cu subsetul celor care au susţinut-o la "Istorie" şi putem obţine matricea procentelor pe intervale de medii pentru cei care au susţinut proba de "Limba maternă", sau pentru cei de sex "M" (versus "F"), sau pentru cei din mediul "Urban" (versus "Rural"), sau pentru cei dintr-un acelaşi judeţ, etc.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next