momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Experimente sugestive asupra grafului calului

graf | limbajul R | orar şcolar
2023 feb

Vârfurile asociate celor 16 câmpuri centrale și celor 4 câmpuri de colț ale tablei de șah, constituie o mulțime dominantă (dar nu și minimală) a grafului calului; această observație sugerează indexarea vârfurilor plecând în spirală de pe un câmp central (și constituirea matricei de adiacență plecând de la o mulțime dominantă a grafului).

Oportunitatea folosirii unor algoritmi de colorare

graf | limbajul R | orar şcolar
2023 feb

Graful calului este un graf bipartit, deci are numărul cromatic 2; nu prea are sens să-i aplicăm vreun algoritm de colorare (cu atât mai mult cu cât, prin algoritmii mai simpli, am putea obține o colorare cu patru culori, în loc de două).

Asupra unui graf 3-colorabil, planar, hamiltonian (VII)

graf | limbajul R | orar şcolar
2023 jan

Reprezentarea "front-back" a grafului hexacontaedral.
În principiu: dacă poliedrul nu este prea neregulat, atunci vederile „din față” și „din spate” sunt izomorfe – încât pot fi unificate, obținând o reprezentare concisă a grafului asociat poliedrului (câte una pentru fiecare etichetare posibilă a vârfurilor poliedrului).

Asupra unui graf 3-colorabil, planar, hamiltonian (VI)

graf | limbajul R | orar şcolar
2023 jan

Putem îmbunătăți lizibilitatea redării modificând mai departe, calculul coordonatelor și eventual, mutând în final unele puncte (sperând măcar, că nu stricăm convexitatea indusă de calculul baricentrelor).

Asupra unui graf 3-colorabil, planar, hamiltonian (V)

graf | limbajul R | orar şcolar
2023 jan

Pentru scheletele poliedrale se cuvine să dăm reprezentări plane convexe, evidențiind cum putem, fiecare față. Vom modela – în două moduri – o idee clasică (W. T. Tutte – "How to draw a graph"): fixăm nodurile ciclului CH[1:5] în vârfurile unui pentagon convex și plasăm fiecare dintre vârfurile rămase, în baricentrul adiacenților săi.


Prev
Next
ALL (314 titluri)

vezi Cărţile mele (de programare)

despre acesta ~ Home
(sau https://vlad.bazon.net/

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze: