momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.
Funcţii (şi asimptote)
prefix ':' pentru asimptote

Interval

Unitate  px

Remove the first

Se introduc funcţii (eventual, corelate între ele), se indică un interval de definiţie comună şi o măsură a unităţii (pixeli); butonul "Grafic" va adăuga o linie pe care sunt notate funcţiile şi un element <canvas> conţinând graficele corespunzătoare.

Funcţiile se introduc folosind sintaxa obişnuită din C sau javaScript (cu operaţiile +, -, *, / şi cu funcţiile predefinite "sqrt", "abs", etc.), dar vor fi afişate în notaţia matematică obişnuită.

În cazul redat, "corelarea" funcţiilor constă în faptul că împreună, ele reprezintă două hiperbole de asimptote $y=\pm\, 2x$ şi $y=0$ şi două elipse tangente acestora (la abscisele -1 şi 1).

vezi Cărţile mele (de programare)

despre acesta ~ Home
(sau https://vlad.bazon.net/

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze: